با ما تماس بگیرید: 66 04 984 0935

خانه » قیمت خدمات

قیمت خدمات

به زودی قیمت خدمات مختلف درج می‌گردد. در صورتی که منوی متفاوتی به غیر از منوهای زیر مدنظر شماست، می‌توانید از اینجا اقدام نمایید.

شرح خدماتانداره/سانتیمترمنوی الفمنوی بمنوی جمنوی دمنوی قمنوی ممنوی ف
قیمت/تومان79060020557697
عکس13 * 18125
عکس16 * 2101
عکس20 * 3002
عکس30 * 40103
عکس شاسی شده30 * 4024
عکس شاسی شده30 * 6018
عکس شاسی شده50 * 7008
عکس شاسی شده100 * 7009
آلبوم30 * 4038
آلبوم30 * 6022
آلبوم40 * 8001
آلبوم40 * 8015
فیلم‌بردای مراسمدوربین HD02
فیلم‌بردای مراسمدوربین Full HD10
فیلم‌بردای مراسمدو دوربین با کرین04